Послуги

Написання наукових статей

Наукова стаття – це особливо

Написання наукової статті у процесі підготовки майбутніх науковців важко переоцінити – вона є інтегральним засобом взаємодії у науковому середовищі. Існує значна кількість ситуацій, коли Вам варто замовити наукову статтю:

 • Ви плануєте здобуту додаткові бали в рамках навчальної дисципліни;
 • У Вам йде підготовка до написання та захисту магістерської роботи і Вам потрібна апробація теми дослідження;
 • Ви хочете стати кандидатом чи доктором наук;
 • Ви просто вмотивовані стати у майбутньому науковцем.

Додаткові бали за наукову статтю

У багатьох ЗВО, особливо з Болонською системою оцінювання, написання наукової статті цілком легально додаю студенту балів у загальній оцінці за семестр. Звісно, це варто попередньо обговорити з викладачем, але, зазвичай, наукова стаття додає 5-10 балів до загальної оцінки за семестр. Крім того,  участь у тематичний конференції за допомогою наукової статті дає більші шанси на безпроблемне отримання заліку або екзамену.

Наукова стаття як елемент більшої наукової роботи

Часто наукові статті стають засобом апробації чи попередньої наукової розвідки на тему дипломної чи магістерської роботи. В таких випадках замовити наукову статтю є важливим, аби зберегти загальне сенсове наповнення, що об’єднувало б усі роботи між собою. В такому випадку, наукова стаття має або повністю повторювати, або бути дуже дотична до теми магістерської чи дипломної роботи.

Наукові статті у процесі отримання ступеня кандидата чи доктора наук

Формальні правила змінюються, проте колись негласна, а зараз цілком офіційна вимога про наявність публікації наукових статей на тему дисертаційного дослідження в тематичних наукових журналах є і буде. Змінюється лише необхідна мінімальна кількість таких наукових статей. Це правило виглядає приблизно так: від 10 наукових статей у вітчизняних наукових журналах та від 6 у зарубіжних. В таких випадках Ви можете замовити у нас не лише наукову статтю, а й її публікацію у відповідних виданнях.

Особиста мотивація

Інколи Вам просто приємно отримати збірник тез до конференції, номер наукового журналу з Вашою статтею. У такому випадку Ви можете замовити у нас наукову статтю й не перейматись – вона буде виконана у повній відповідності до вимог видання, що буде її публікувати.

Самостійне написання наукової статті

Самостійне написання наукової статті – доволі складне завдання. Складнощі виникають, починаючи від наукового стилю і закінчуючи рівнем унікальності. Необхідно дотримуватися наукового стилю і писати текст наукової статті в 3 особі множини.

Наукова стаття не буде науковою, якщо не буде зроблено огляд робіт авторів за темою. Наприклад, прочитати від початку до кінця 5-10 робіт з Google Академії і відібрати три відповідні цілі або методи.

Досить важно буде студентам боротись із запозиченнями в науковій статті. Якщо підвищення унікальності до 30% доволі легке завдання, то унікальність тексту у 80-90% стає важким завданням, а такі вимоги і виставляють наукові видання.

Як правильно замовити наукову статтю

Для замовлення Вам важливо враховувати декілька факторів, залежність ціни від них описана нижче:

 • Обсяг наукової статті, зазвичай, – 3-5 сторінок. Відповідно, чим більший обсяг, тим більша вартість написання;
 • Унікальність тексту – найважливіший параметр. При замовленні наукової статті обов’язково вказувати на якому сервісі перевірки на плагіат вона буде перевірятись, оскільки неправильний вибір сервісу може призвести до відмови у публікації;
 • Відповідність теми наукової статті загальній тематиці наукового видання та окремим секціям конференції.

Крім того, якщо Ви вирішили замовити наукову статтю у нас, Ви отримаєте наступні переваги:

 • Доступну ціну;
 • Необмежені виправлення до Вашої наукової статті;
 • Зв’язок с автором через менеджера 24/7;
 • Супровід до повної успішної здачі наукової статті.

При замовленні наукової статті у нас її структура буде професійно оформлена: анотація трьома мовами, ключові слова, вступ, основна частина, висновки. Її зміст буде написаний якісно та унікально: буде повністю розкрито тему, будуть дотриманні технічні вимоги до оформлення та наповнення наукової статті.

Щоб замовити у нас написання наукової статті потрібно вказати наступні параметри: строки виконання, кількість сторінок, відсоток унікальності тексту есе та звісно тему. Зверніться до нас за допомогою одного з наступних каналів зв’язку:

Контакти

Номер телефону:

+(380) 660 11 91 00

Соц. мережі: