Послуги

Курсові роботи на замовлення

Роль та місце курсової роботи у навчальному процесі

Кожний навчальний рік, а в деяких ЗВО й двічі на рік, студенти пишуть  курсову роботу, курсовий проєкт. Курсова робота вважається класичним засобом контролю знань студентів, а її написання – невід’ємний атрибут успішного завершення курсу або дисципліни. Оцінка за курсову роботу часто займає окреме місце у заліковий книжці студента, а сама робота майже завжди стає базою для дипломної роботи у майбутньому. Тому для студентів часто стає актуальним замовити курсову роботу.

Чому викладачі так серйозно ставляться до курсових робіт?

Такому ставленню є декілька об’єктивних причин:

  • Курсова робота завжди інтегрована у навчальний план;
  • Курсові роботи, частіше за все, здаються у депозитарій ЗВО (електронний чи паперовий) та зберігаються протягом 1-3-х років;
  • Таке робота є маркером знань студента, що він засвоював протягом навчального року / семестру.

Та, звісно, декілька розповсюджених суб’єктивних причин:

  • Курсова для викладача – основний показник успішності, оскільки він встигне опитати Вас на семінарах лише декілька раз за весь навчальний період;
  • Якість, унікальність, логічність викладу та наукова значимість тексту курсової роботи в очах викладача характеризуються ставлення студента до навчальної дисципліни та викладача особисто;
  • Оцінка курсової роботи дозволяє значно пришвидшити процес атестації студента, яких у викладача, як правило, дуже багато.

Чому студенти так несерйозно ставляться до курсових робіт?

Час, який залишається на написання курсової

За логікою навчального процесу, студент отримує / обирає тему своєї майбутньої курсової роботи та методичні рекомендації щодо її написання  ще у середині семестру, що має дозволити йому написати її самостійно, але наявність інших навчальних дисциплін, заліків, екзаменів доволі сильно заважають цьому.

Складність курсової роботи

Частими є випадки, коли складність теми курсової роботи, або вимоги до унікальності її тексту, його обсягу відштовхують студента та змушують відкладати написання роботи, що, звичайно, ні до чого гарного не призводить.

Оформлення курсової

Для студентів, особливо перших курсів, найскладнішою частиною написання курсової роботи може виявитись її правильне оформлення: таблиці, відступи, інтервали, поля, нумерація, титульна сторінка – справжній квест для непідготовленого користувача Word`а або Exel`a.

Чому варто замовити курсову роботу, а не писати самостійно?

Є багато причин, чому замовити курсову роботи є, на нашу думку, більш зваженим рішенням, але ми приведемо до прикладу лише деякі з них:

  • Замовити курсову роботу дешево, як би дивно це не звучало. Альтернативою замовленню є самостійне написання, або хабар викладачу – дія незаконна (та й значно дорожча за замовлення). Щодо самостійного написання, то порахуйте скільки б Ви могли заробити на звичайній роботі для студентів за ті десятки годин, що витратите на написання курсової роботи;
  • Замовити курсову роботу = точно отримати якісну та унікальну роботу. Штат наших авторів на 90% складається з викладачів ЗВО, тому Ваша курсова робота буде виконана якісно.
  • Замовити курсову роботу = отримати її вчасно. Ми ніколи не порушуємо термінів передачі роботи замовнику – це наше залізне правило, адже ми розуміємо, що якщо не здати курсову роботу вчасно, це може викликати відсторонення від сесії;

Що треба знати, аби замовити курсову роботу недорого?

Нижче приведена інформація буде корисна не лише для замовлення, але й для самостійного написання. Від перелічених факторів буде залежати ціна виконання курсової роботи на замовлення.

Тема роботи

Найкращий варіант – коли студент, та, відповідно автор може самостійно обирати тему із відповідного списку, адже так тема роботи може перегукуватись з колом наукових інтересів, що позитивно вплине на швидкість та вартість написання роботи. Не варто обирати найскладнішу тему з запропонованих: викладач може й не оцінити такого кроку, а ось вартість написання зросте.

Час, відведений на написання курсової роботи

Ви отримали тему курсової роботи? – одразу звертайтесь, аби замовити її дешевше. Ми виконаємо Ваше замовлення в будь-який термін, але вартість зростає пропорційно зменшенню строків на виконання. Важливо також розуміти, що для повноцінного захисту Вам потрібно перечитати курсову роботу, підготувати або замовити промову для її захисту тощо.

Унікальність та обсяг тексту роботи

Курсові роботи бувають дуже різні: від 20 до 60 сторінок, з унікальністю тексту від 0 до 95%, тому ці параметри є вкрай важливими для замовлення. Також варто завчасно дізнатись який сервіс перевірки роботи на плагіат використовується у Вашому ЗВО або конкретним викладачем, щоб автор послуговувався саме ним під час написання курсової роботи.

Зв’язок теми курсової роботи з темою дипломної роботи

Це питання є особливо актуальним для студентів 3-го та 5-го курсів. Часто дипломна чи магістерська робота розвиваються тему курсової роботи, яку Ви захищали на попередньому курсі, в такому випадку курсова стане чудовою базою для дипломного проєкту. Але про це варто подумати завчасно, оскільки вимоги до тексту курсової роботи та дипломної суттєво різняться.

Підсумки

Важливість курсової роботи для навчального процесу є безсумнівною, тому до її виконання варто ставитись серйозно. Якщо ж Ви не бажаєте витрачати декілька тижнів свого часу на написання та форматування курсової, то краще зверніться до професіоналів, які виконали вже тисячі, якщо не десятки тисяч, подібних робіт за наступними контактами:

Контакти

Номер телефону:

+(380) 660 11 91 00

Соц. мережі: